رونق بازار های آبادان با حضور گردشگران

رونق بازار های آبادان با حضور گردشگران
حذف روادید برای حضور عراقی ها در آبادان و خرمشهر رونق بازار خرید کالاهای ایرانی را به همراه داشته به نحوی که گردشگران این کشور با دست پر به عراق باز می گردند.

رونق بازار های آبادان با حضور گردشگران