روند بازسازی مناطق زلزله زده

روند بازسازی مناطق زلزله زده
معاون بیناد مسکن از کندی روند پرداخت تسهیلات بانک ها به مناطق زلزله زده خبر داد.

روند بازسازی مناطق زلزله زده