روسیه نماینده آمریکا را به حمایت از تروریست ها در سوریه متهم کرد

روسیه نماینده آمریکا را به حمایت از تروریست ها در سوریه متهم کرد
نماینده شورای فدرال روسیه‏، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل را به حمایت از تروریست ها در سوریه متهم کرد.

روسیه نماینده آمریکا را به حمایت از تروریست ها در سوریه متهم کرد