روسیه خواهان تعامل با همه کشورهای حوزه خلیج فارس

روسیه خواهان تعامل با همه کشورهای حوزه خلیج فارس
سخنگوي ولاديمير پوتين گفت: روسيه خواهان روابط حسنه با همه كشورهاي حوزه خليج فارس است.

روسیه خواهان تعامل با همه کشورهای حوزه خلیج فارس