روسیه: اتهامات آمریکا بی پایه و اساس است

روسیه: اتهامات آمریکا بی پایه و اساس است
كرملين اعلام كرد: اتهامات آمريكا عليه 13 شهروند و سه شركت روسي مبني بر مداخله در كارزار تبليغات انتخابات رياست جمهوري 2016 آمريكا بي پايه و اساس است.

روسیه: اتهامات آمریکا بی پایه و اساس است