روانشناس غربی: رفتار بیماران روانی از ترامپ بهتر است!

روانشناس غربی: رفتار بیماران روانی از ترامپ بهتر است!

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۶

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

یک روان شناس سرشناس غربی گفت که برچسب زدن به ترامپ به عنوان کسی که بیمار روانی است نوعی توهین به این بیماران است چرا که بیشتر بیماران روانی رفتار بهتری از ترامپ دارند.
العالم: آلن فرانسیس در نامه ای به نیویورک تایمز نوشت با این حال دونالد ترامپ شاید به نوعی از بیماری خودشیفتگی مبتلا باشد، هرچند که نشانه های آن را ندارد.
این روانشناس در مطلب نشانه های خودشیفتگی را برشمرده و معتقد است که برچسب زدن به ترامپ به عنوان کسی که بیمار روانی است نوعی توهین به این بیماران است چرا که بیشتر بیماران روانی رفتار بهتری از ترامپ دارند. …

روانشناس غربی: رفتار بیماران روانی از ترامپ بهتر است!