رقم قرارداد پرسپولیس و استقلال با اسپانسر جدید مشخص شد

رقم قرارداد پرسپولیس و استقلال با اسپانسر جدید مشخص شد
رقم قرارداد سه باشگاه پرسپولیس، استقلال و تراکتورسازی با اسپانسر جدید مشخص شد

رقم قرارداد پرسپولیس و استقلال با اسپانسر جدید مشخص شد