رفع وقفه در سامانه پروازها

رفع وقفه در سامانه پروازها
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد مشکلی که در اثر به روزرسانی سیستم مرکز کنترل پروازها ایجاد شده، بزودی رفع می شود.

رفع وقفه در سامانه پروازها