رفتار حرفه‌ای وینفرد شفر بعد از بازی العین

رفتار حرفه‌ای وینفرد شفر بعد از بازی العین
سرمربی استقلال در حالی که همه چیز مهیا برای انتقاد از داور بود، به او حمله نکرد.

رفتار حرفه‌ای وینفرد شفر بعد از بازی العین