رحمتی کمپین استقلالی ها را به رسمیت نشناخت

رحمتی کمپین استقلالی ها را به رسمیت نشناخت
هواداران استقلال در فضای مجازی نوشتند مهدی رحمتی از استقلال دور شده است.

رحمتی کمپین استقلالی ها را به رسمیت نشناخت