ربات ها چه کسانی را بیکار می کنند؟

ربات ها چه کسانی را بیکار می کنند؟

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۴۹

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

بهتر است ابتدا روبات را تعریف کنیم. روبات بخشی از الگوریتم های یادگیری ماشین است که بر پایه پلت فرم های کامپیوتری و جهت انجام اهداف به خصوص ساخته و آموزش داده شده است و البته در حال حاضر برای اجرای دستورات به انسان ها نیازمند است. با نظر داشتن این تعریف در ذهن، نگاهی به چندی از توانایی های این روبات ها خواهیم داشت. در ضمن چند راهکار مفید برای از دست ندادن مشاغل در ذهن داریم که در انتهای مقاله به آن خواهیم پرداخت.
1- مدیران میانه
اگر شغل شما برداشتن یک عدد از یک ستون Excel و کپی کردن آن در یک ستون دیگر و نوشتن گزارش درباره نحوه انتقال عدد از آن ستون به ستون دیگر است …

ربات ها چه کسانی را بیکار می کنند؟