رایزنی های مهمانان مراسم تحلیف با لاریجانی

رایزنی های مهمانان مراسم تحلیف با لاریجانی
برخی مقامات کشورهای مختلف که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور به تهران آمده بودند امروز هم با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

رایزنی های مهمانان مراسم تحلیف با لاریجانی