رایزنی های لاریجانی در سن پترزبورگ روسیه

رایزنی های لاریجانی در سن پترزبورگ روسیه
رئیس مجلس با روسای مجالس عراق، ترکیه، ارمنستان، ویتنام و مکزیک دیدار و گفتگو کرد.

رایزنی های لاریجانی در سن پترزبورگ روسیه