راه حل تمدید قرارداد کی‌روش

راه حل تمدید قرارداد کی‌روش
سرمربی تیم‌ملی گفت قرار نیست از مربیگری خداحافظی کند.

راه حل تمدید قرارداد کی‌روش