رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت الله شاه آبادی را تسلیت گفت

رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت الله شاه آبادی را تسلیت گفت
رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت آیت الله حاج شیخ نصرالله شاه آبادی را تسلیت گفت.

رئیس قوه قضاییه درگذشت آیت الله شاه آبادی را تسلیت گفت