رئیس جمهور در گذشت پدر شهیدان والامقام محمد زاده را تسلیت گفت

رئیس جمهور در گذشت پدر شهیدان والامقام محمد زاده را تسلیت گفت
رئیس جمهور درگذشت مرحوم حاج حسینجان محمدزاده، پدر شهیدان والامقام ابوالقاسم، ابوالحسن و هادی محمدزاده را تسلیت گفت.

رئیس جمهور در گذشت پدر شهیدان والامقام محمد زاده را تسلیت گفت