رئیس جمهور: برجام می تواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد

رئیس جمهور: برجام می تواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد
دکتر روحانی در دیدار دبیر کل سازمان ملل متحد بر اهمیت مسئوليت آژانس بين المللي انرژي اتمي و دبيرکل سازمان ملل در حمايت و تقويت برجام بويژه در برابر آنهايي که خلاف تعهدات گام بر مي دارند تاکید کرد

رئیس جمهور: برجام می تواند الگوی خوبی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان باشد