رئیسی: کلید حل مشکلات در دست جوانان ایران است

رئیسی: کلید حل مشکلات در دست جوانان ایران است
رئیسی در مصلای تهران گفت: کلید حل مشکلات کشور نه در خارج، بلکه در دستان پرتوان جوانان متخصص و متعهد ایران اسلامی است.

رئیسی: کلید حل مشکلات در دست جوانان ایران است