دیدار نفت آبادان و استقلال در جام حذفی به تعویق افتاد

دیدار نفت آبادان و استقلال در جام حذفی به تعویق افتاد
زمان دیدار تیم‌های نفت آبادان و استقلال در جام حذفی به تعویق افتاد.

دیدار نفت آبادان و استقلال در جام حذفی به تعویق افتاد