دیدار شرکت کنندگان کنفرانس بین المجالس با رهبر انقلاب

دیدار شرکت کنندگان کنفرانس بین المجالس با رهبر انقلاب
شرکت کنندگان کنفرانس بین المجالس سازمان همکاری اسلامی عصر امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

دیدار شرکت کنندگان کنفرانس بین المجالس با رهبر انقلاب