دیدار آمانو با ظریف

دیدار آمانو با ظریف
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با دیدار با مقامات کشورمان دیدار کرد.

دیدار آمانو با ظریف