دیداری صمیمی با شهدای اهل سنت منا

دیداری صمیمی با شهدای اهل سنت منا
دیدار صمیمی نماینده ولی فقیه با خانواده شهدای اهل سنت حادثه منا در محل اقامت آنها.

دیداری صمیمی با شهدای اهل سنت منا