دیاز: با اعتماد به نفس و تمرکز پرسپولیس را شکست دادیم

دیاز: با اعتماد به نفس و تمرکز پرسپولیس را شکست دادیم
سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان گفت:‌ از نتیجه بازی با پرسپولیس خیلی خوشحالم.

دیاز: با اعتماد به نفس و تمرکز پرسپولیس را شکست دادیم