دو مدال برنز کاتاروهای ایران در رقابت های جهانی

دو مدال برنز کاتاروهای ایران در رقابت های جهانی
تیم کاراته رده های سنی ایران در نخستین روز رقابت های جهانی اسپانیا به 2 مدال برنز دست یافت.

دو مدال برنز کاتاروهای ایران در رقابت های جهانی