دو خبر خوش نقل و انتقالاتی برای پرسپولیسی ها

دو خبر خوش نقل و انتقالاتی برای پرسپولیسی ها
هوادار متمول پرسپولیس که دوباره به این باشگاه نزدیک شده از تمدید قرارداد سرمربی و مهاجم این تیم خبر داد.

دو خبر خوش نقل و انتقالاتی برای پرسپولیسی ها