دومین همایش اقتصاد ایران با هدف رونمایی از ۱۶ طرح تحقیقاتی

دومین همایش اقتصاد ایران با هدف رونمایی از ۱۶ طرح تحقیقاتی
دومین همایش اقتصاد ایران با هدف رونمایی از ۱۶ طرح تحقیقاتی در مسائل مختلف اقتصادی ایران با حضور معاون اول رئیس جمهور در مرکز همایش‌ های رازی برگزار شد.

دومین همایش اقتصاد ایران با هدف رونمایی از ۱۶ طرح تحقیقاتی