دومین روز سفر سرلشکر باقری به آنکارا

دومین روز سفر سرلشکر باقری به آنکارا
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشورمان که دیروز به دعوت رسمی همتای ترکیه ای خود وارد آنکارا شد، در دومین روز سفر خود از مسجد سازمان امور دیانت آنکارا دیدن کرد.

دومین روز سفر سرلشکر باقری به آنکارا