دوست دارم به جای من هم طارمی گل بزند/ مقابل هیچ تیمی از پیش برنده نیستیم

دوست دارم به جای من هم طارمی گل بزند/ مقابل هیچ تیمی از پیش برنده نیستیم
محسن مسلمان هم یکی از خوب‌های پرسپولیس در بازی مقابل نفت تهران بود.

دوست دارم به جای من هم طارمی گل بزند/ مقابل هیچ تیمی از پیش برنده نیستیم