دورهمی کشورهای حامی افغانستان در کابل

دورهمی کشورهای حامی افغانستان در کابل
در سومین نشست مشترک هیئت های عالی‌رتبه 40 کشور و سازمان بین‌المللی کمک کننده به افغانستان، عملکرد دولت کابل در قبال کمک های بین‌المللی مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد.

دورهمی کشورهای حامی افغانستان در کابل