دوازدهمین سالگرد شهادت اصحاب رسانه

دوازدهمین سالگرد شهادت اصحاب رسانه
دوازدهمین سالگرد شهادت اصحاب رسانه، عصر امروز طی مراسمی در بهشت زهرا و بر سر مزار این شهدا برگزار شد.

دوازدهمین سالگرد شهادت اصحاب رسانه