دفع هجوم دزدان دریایی خلیج عدن به کشتی ایرانی

دفع هجوم دزدان دریایی خلیج عدن به کشتی ایرانی
دزدان دریایی بامداد امروز با هفت فروند قایق در حوالی تنگه باب المندب قصد تعرض به کشتی تجاری ایرانی داشتند با حضور به موقع ناوشکن الوند متواری شدند.

دفع هجوم دزدان دریایی خلیج عدن به کشتی ایرانی