دفاع سرپرست پرسپولیس از تصمیم سروش رفیعی

دفاع سرپرست پرسپولیس از تصمیم سروش رفیعی
محمود خوردبین سرپرست تیم پرسپولیس به دفاع از سروش رفیعی هافبک سابق سرخپوشان پرداخته است.

دفاع سرپرست پرسپولیس از تصمیم سروش رفیعی