دعوت از 16 بازیکن به اردوی تيم بسكتبال ب

دعوت از 16 بازیکن به اردوی تيم بسكتبال ب
فدراسيون بسكتبال اسامی 16 بازيكن را برای حضور در اردوی تيم بسكتبال ب دعوت كرد.

دعوت از 16 بازیکن به اردوی تيم بسكتبال ب