دعای کمیل هزاران زائر در مدینه منوره

دعای کمیل هزاران زائر در مدینه منوره
دعای پرفیض کمیل در هتل های محل اقامت زائران ایرانی در مدینه منوره برگزار شد.

دعای کمیل هزاران زائر در مدینه منوره