دستیار اول شفر مشخص شد +عکس

دستیار اول شفر مشخص شد +عکس
دستیار اول سرمربی آلمانی تیم استقلال مشخص شد.

دستیار اول شفر مشخص شد +عکس