دستگیری 200 نفر از اراذل و اوباش

دستگیری 200 نفر از اراذل و اوباش
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: با اجرای پنجمین مرحله از طرح مبارزه با اراذل و اوباش و ارتقای امنیت مناطق، بیش از 200 نفر از اراذل و اوباش شناسایی و دستگیر شدند.

دستگیری 200 نفر از اراذل و اوباش