دستگیری زوج روسی به اتهام خوردن 30 نفر

دستگیری زوج روسی به اتهام خوردن 30 نفر
پلیس روسیه از دستگیری یک زوج به اتهام آدم‌خواری خبر داد.

دستگیری زوج روسی به اتهام خوردن 30 نفر