دستور پوتین به نیروهای روسیه در سوریه

دستور پوتین به نیروهای روسیه در سوریه
رئیس جمهور روسیه پس از گفت‌وگو با همتای سوری خود، دستور خروج نیروهای روسیه از سوریه را رسما صادر کرد.

دستور پوتین به نیروهای روسیه در سوریه