در کوچه و خیابان قهرمانی پرسپولیس را تبریک می‌گویند/ حس می‌کنم به نسف‌قرشی گل می‌زنم

در کوچه و خیابان قهرمانی پرسپولیس را تبریک می‌گویند/ حس می‌کنم به نسف‌قرشی گل می‌زنم
شماره 90 پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا فصل گذشته حسابی خوش درخشید.

در کوچه و خیابان قهرمانی پرسپولیس را تبریک می‌گویند/ حس می‌کنم به نسف‌قرشی گل می‌زنم