در مکزیک ماهی از آسمان بارید

در مکزیک ماهی از آسمان بارید
مقامات امور شهری در شمال شرقی مكزيك مي گويند: همراه با باران ، ماهی های كوچك از آسمان باريده است.

در مکزیک ماهی از آسمان بارید