در حق ما در استقلال بی معرفتی شد

در حق ما در استقلال بی معرفتی شد
مدافع سابق استقلال همچنان از نحوه جدا شدنش از این تیم دلخور است.

در حق ما در استقلال بی معرفتی شد