دردسر جدید برای آبی‌ها/ عنایتی آخر هفته از استقلال شکایت می‌کند!

دردسر جدید برای آبی‌ها/ عنایتی آخر هفته از استقلال شکایت می‌کند!
عنایتی گفت: اگر مسئولین باشگاه استقلال تا آخر هفته جوابم را ندهند مجبور می‌شوم شکایت کنم تا به حقو و حقوقم برسم.

دردسر جدید برای آبی‌ها/ عنایتی آخر هفته از استقلال شکایت می‌کند!