دردسر بزرگ پرسپولیس به خاطر قرارداد با هافبک استقلال؟!

دردسر بزرگ پرسپولیس به خاطر قرارداد با هافبک استقلال؟!
هافبک استقلال اگر با پرسپولیس قراردادی امضا کرده باشد، می تواند با دردسری بزرگ روبرو شود.

دردسر بزرگ پرسپولیس به خاطر قرارداد با هافبک استقلال؟!