درخواست هواداران پرسپولیس از سیدجلال

درخواست هواداران پرسپولیس از سیدجلال
هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه سلطان قابوس در دقایق ابتدایی بازی با سر دادن شعارهایی تیم خود را به حمله کردن فراخواندند.

درخواست هواداران پرسپولیس از سیدجلال