درخواست مسئولان باشگاه پرسپولیس از کاپیتان به خاطر اتفاقات اخیر

درخواست مسئولان باشگاه پرسپولیس از کاپیتان به خاطر اتفاقات اخیر
مدیران باشگاه پرسپولیس پس از صحبت های جنجالی حسین ماهینی با این بازیکن تماس گرفتند تا علت رسانه ای کردن برخی مجهولات را جویا شوند

درخواست مسئولان باشگاه پرسپولیس از کاپیتان به خاطر اتفاقات اخیر