درآمد نفتی ایران از 23 میلیارد دلار گذشت

درآمد نفتی ایران از 23 میلیارد دلار گذشت
ایران از فروش نفت و میعانات گازی از ابتدای سال تاکنون بیش از 23 میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.

درآمد نفتی ایران از 23 میلیارد دلار گذشت