داور دیدار برگشت العین مقابل استقلال مشخص شد

داور دیدار برگشت العین مقابل استقلال مشخص شد
داوران کره‌ای در دیدار العین – استقلال را قضاوت خواهند کرد.

داور دیدار برگشت العین مقابل استقلال مشخص شد