خط و نشان یک پرسپولیسی برای تقابل با تیم برانکو!

خط و نشان یک پرسپولیسی برای تقابل با تیم برانکو!
محمد نصرتی در آستانه بازی نفت – پرسپولیس می گوید تیمش برای برد به میدان می رود و اگر این کار را نکند و بخواهد دفاعی بازی کند 4-5 گل خواهد خورد.

خط و نشان یک پرسپولیسی برای تقابل با تیم برانکو!