خط خورده‌های تیم ملی چه کسانی هستند؟

خط خورده‌های تیم ملی چه کسانی هستند؟
کارلوس کی روش که چند روز پیش از ٢٥ بازیکن برای حضور در اردوی تیم ملی دعوت به عمل آورده بود با خط زدن ١٠ بازیکن و دعوت از ١٢ لژیونر نفرات خود را برای حضور در دو بازی توگو و روسیه تکمیل کرد.

خط خورده‌های تیم ملی چه کسانی هستند؟